kala-azarkala-azar

kaliémiekaliaemia (GB) / kaliemia (US)

kaliuriekaliuria

kaolinkaolin

kératectasiekeratectasia

kératectomiekeratectomy

kératinekeratin

kératinisationkeratinization / cornification

kératinocytekeratinocyte

kératinoïdekeratinoid

kératitekeratitis / keratopathy

kératite interstitielle diffuseinterstitial keratitis

kérato-acanthomekerato-acanthoma

kératocônekeratoconus

kératoconjonctivitekeratoconjunctivitis

kératoconjonctivite séchekeratoconjunctivitis sicca / dry eye

kératolysekeratolysis

kératolytiquekeratolytic

kératomalaciekeratomalacia

kératomekeratoma / keratome

kératomètrekeratometer

kératométriekeratometry

kératopathiekeratopathy

kératoplastiekeratoplasty

kératoscopekeratoscope

kératoscopiekeratoscopy

kératosekeratosis

kératotomekeratotome

kératotomiekeratotomy

kératotomie radiaireradial keratotomy

kérionkerion

kernictèrekernicterus

kinasekinase

kinésithérapeutekinesitherapist / physiotherapist

kinésithérapiekinesitherapy / kinesiology / physiotherapy

kinesthésiekinaesthesia (GB) / kinesthesia (US)

kinétochorekinetochore

kininekinin

kleptomanekleptomaniac

kleptomaniekleptomania

kraurosiskraurosis

kraurosis vulvae kraurosis vulvae

kurukuru

kwashiorkorkwashiorkor

kymographekymograph

kymographiekymography

kystecyst

faux kystepseudocyst

kyste de l'ovaireovarian cyst

kyste dermoïdedermoid cyst

kyste ovarienovarian cyst

kyste sébacésebaceous cyst / wen

kystiquecystic

Credits Helpdesk Tips